Zwierciadło 8/2013


Skąd bierze się w ludziach potrzeba gromadzenia rzeczy; rozmowa z Katarzyną Figurą;

reklama

– trwają zdjęcia do „Miasta 44”, filmu Jana Komasy – w obsadzie sami młodzi aktorzy, a wśród nich Grzegorz Daukszewicz; czego Peter Greenaway boi się w Polakach;
– rozmowa z Natalią Niemen; rozmowa z Olgą Lipińską.