Zwierciadło 9/2013


Weronika Rosati – dopiero teraz ma pełną świadomość jako aktorka, kobieta, człowiek;

reklama

– Andrzej Chyra – podstawą aktora jest jego wyobraźnia, nie dykcja, nie umiejętność tańczenia, tylko umiejętność improwizacji;
– Claudia Cardinale – recytowała wiersze Karola Wojtyły i nagrała je na płytę – poprosił o to osobiście już jako papież Jan Paweł II;
– Karolina Wydra – byłam żoną dr. House’a; seks oralny – umacnia związek; czy łatwo być ateistą w Polsce.