Schulz w Warszawie, Drohobycz w Warszawie

Bruno Schulz
NCK

W dniach 19-25 listopada 2012 trwa Festiwalu Schulzowski w Warszawie. W programie projekcje filmów, panele, wykłady oraz wystawa w Galerii Kordegarda.
W tym roku przypada 120 rocznica urodzin i 70 rocznica tragicznej śmierci artysty. W 2012 roku mija tez 90 rocznica wystawy zbiorowej w warszawskiej „Zachęcie”, w której wziął udział Schulz. Jego „Sklepy cynamonowe”, „Sanatorium pod Klepsydrą” czy „Xięga bałwochwalcza” stały się uznanym elementem kultury światowej. Świadczą o tym dziesiątki przekładów, wydań i krytycznych analiz twórczości Schulza. Zagłada to miliony ofiar, ale czasem jednostkowa śmierć ją wyraża w szczególnie dobitny sposób. Taka była śmierć Schulza zamienionego w osobistego niewolnika przez jednego gestapowca i zastrzelonego przez drugiego, po to tylko by dokuczyć pierwszemu.

Program Festiwalu:

SCHULZ W WARSZAWIE, DROHOBYCZ W WARSZAWIE
Program Festiwalu Schulzowskiego
19—25 listopada 2012

pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza


19 listopada (poniedziałek)
UW, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Krakowskie Przedmieście 32

15.00: Otwarcie Festiwalu: Uroczystość wspomnieniowa w 70 rocznicę śmierci Brunona Schulza:
Wykład okolicznościowy prof. dra hab. Jana Woleńskiego
Jacek Kleyff – Ballada o śmierci Brunona Schulza w listopadzie ‘42 roku czyli podwórkowa ballada o dwóch dobrodziejach
16.30 Panel: Antagonizm i pojednanie.
Uczestnicy: Krzysztof Czyżewski, Jacek Kurczewski, Aneta Gawkowska, Joanna Kurczewska, Paweł Śpiewak
19.00 Wieczór: Koncert muzyki polskiej
Program koncertu:
1. Grzegorz Fitelberg – Trio fortepianowe f-moll op. 1: allegro moderato, scherzo, elegia, finale
2. Ignacy Jan Paderewski – 4 Pieśni op. 7
3. Fryderyk Chopin – Dwojaki koniec op. 74 nr. 11 na glos i fortepian
4. Szymon Laks – Elegia żydowskich miasteczek na głos z fortepianem
5. Ludomir Różycki – Rapsodia na trio fortepianowe
Wykonawcy:
Anna Karasińska – sopran
Varsovia Piano Trio: Adam Zarzycki – skrzypce, Ewa Skaldowska-Kiljan – fortepian, Piotr Hausenplas – wiolonczela

20 listopada (wtorek)

17.00: „Sanatorium pod klepsydrą” reż. W. Has
Kino Rejs, Krakowskie Przedmieście 21/23, (bilet ulgowy: 5 zł., normalny 10 zł.)