Jarmark św. Dominika 2014

mat.pras.

Jarmark św. Dominika jest jedną z największych atrakcji turystycznych letniego sezonu w Gdańsku. W zeszłym roku odwiedziło go 6 milinów gościa. Tegoroczna edycja potrwa od 26 lipca do 17 sierpnia.

reklama

Tradycja Jarmarku św. Dominika sięga roku 1260, kiedy to papież Aleksander IV zezwolił gdańskim Dominikanom na udzielanie studniowych odpustów w dniu święta ich założyciela. Na sierpniowe jarmarki do gdańskiego portu zawijało ponad 400 okrętów z najróżniejszymi dobrami. Pośród nich znajdowały się francuskie i hiszpańskie wina, jedwab, konfitury, przyprawy korzenne, cyna, angielskie sukna, bursztyn, czeskie szkło, toruńskie pierniki i rosyjskie futra. Zewsząd przybywali cyrkowcy, akrobaci, kuglarze i trupy aktorskie. Uroczyste rozpoczęcie handlowania i dobrej zabawy oznajmiały w samo południe gdańskie dzwony. Początkowo jarmark odbywał się na Placu Dominikańskim, ale gdy zaczął się rozwijać, przeniósł się w okolice Wałów Jagiellońskich, ul. Długiej i nowych placów targowych jak Drzewny, Sienny, Węglowy, Wąchany, Rybny, których nazwy pochodziły od towarów, jakimi na nich handlowano.

Jarmark św. Dominika odbywał się corocznie przez kilka następnych wieków, stając się ważnym świętem dla miasta. Dopiero II wojna światowa przerwała tę tradycję. Powrócono do niej w 1972 roku z inicjatywy Wojciecha Święcickiego – dziennikarza popularnej popołudniówki „Wieczór Wybrzeża”. W latach siedemdziesiątych Jarmark był przede wszystkim imprezą handlową, umożliwiającą zakup poszukiwanych towarów.

Dziś Jarmark św. Dominika jest jedną z największych atrakcji turystycznych letniego sezonu w Gdańsku. Jego rozmach porównywalny jest z tak znanymi imprezami europejskimi jak Oktoberfest w Monachium czy Weinachtsmarkt w Hamburgu. Atrakcyjność produktu wynika z połączenia oferty handlowej – starocie, antyki, wyroby artystyczne i rzemieślnicze, co roku prezentowane są na ponad 1000 kramach – z programem kulturalnym, bogatym w wydarzenia artystyczne: koncerty, spektakle teatralne, parady kostiumowe, projekty familijne i interaktywne. Rokrocznie zwiększa się udział rzemieślników, artystów i kolekcjonerów.

Więcej informacji o Jarmarku św. Dominika tutaj