„Bycie eko” nie zależy od zasobności portfela

123rf.com

Wyniki badania psychologów z Uniwersytetu SWPS Katowice wskazują, że postawy proekologiczne częściej można zaobserwować wśród osób o średnim i niższym statusie materialnym niż wśród osób zamożnych.
Zespół studentów pod kierownictwem dr Anny Hełki, psychologa z Uniwersytetu SWPS Katowice, przeprowadził badanie na temat wpływu statusu status ekonomicznego (obecnego i w dzieciństwie) na postawy i zachowania proekologiczne. Wyniki badań wskazują na istotne różnice pomiędzy osobami o wysokim statusie ekonomicznym a osobami o niskim lub średnim statusie.

reklama

W ankiecie on line wzięło udział 207 dorosłych Polaków o różnym poziomie zamożności (obecnie i w dzieciństwie). Osoby z grupy o najwyższym statusie materialnym deklarowały średni dochód netto na członka rodziny wynoszący ponad 4200 złotych, a osoby najmniej zamożne – 950 PLN. W grupie o przeciętnym statusie materialnym było to 1510 PLN.

Okazuje się, że osoby wychowywane w zamożnych rodzinach obecnie mają mniej ekologiczne postawy od pozostałych badanych. „Osób wychowanych w rodzinach o średnim i niskim statusie ekonomicznym co prawda nie stać na drogie ekologiczne rozwiązania, ale można ich łatwiej skłonić do zachowań proekologicznych, które nie wymagają nakładów finansowych, np. segregacji odpadów”, wyjaśnia dr Anna Hełka.

Z porównania obecnego statusu ekonomicznego badanych wynika też, że choć osoby najbogatsze wydają się mieć mniej proekologiczne postawy, to są w stanie wydać więcej na produkty eko. Dr. Hełka uważa, że takie zachowanie może wynikać z chęci kreowania się na osobę proekologiczna i jest raczej inwestycją we własny PR niż w ochronę środowiska.

Uzyskane wyniki uzupełniają lukę w polskich badaniach z zakresu postaw i zachowań proekologicznych. „Mogą mieć wpływ na różnego rodzaju kampanie proekologiczne, które powinny być różnicowane w zależności od statusu ekonomicznego odbiorcy. Na przykład do zamożnych odbiorców skuteczniej można dotrzeć z komunikatem nakłaniającym do zachowań proekologicznych podkreślając ich prestiż społeczny i pokazując, że są po prostu modne”, wyjaśnia kierownik badania.

Wyniki badania zostały opublikowane w kwietniu 2015 r. w Polish Psychological Bulletin.

mat.pras. SWPS