Czy nauka ma płeć?

123rf.com

W opinii 2/3 Polaków sukces w nauce nie zależy od płci. Jednak w społeczeństwie nadal funkcjonuje stereotypowe postrzeganie naukowców.
37 proc. uczestników badań na potrzeby raportu „Piękne umysły – rola kobiet w świecie nauki” przygotowanego przez L’Oréal Polska w ramach programu Dla Kobiet i Nauki uważa, że w zawodzie naukowca lepiej sprawdzą się mężczyźni – przewagę kobiet wskazało jedynie 13 proc. ankietowanych.

59 proc.respondentów jest zdania, że kobiety mają kompetencje do podjęcia pracy w środowisku naukowym, ale z zachowaniem podziału na dziedziny męskie i kobiece. Zgodnie z tym przekonaniem za kobiece domeny uważa się:
– kulturę i sztukę (58 proc.),
– sprawy społeczne, organizacje pozarządowe i wolontariat (57 proc.)
– języki obce (41 proc.).

Niestety, blisko co piąty badany (17 proc.) odmawia kobietom kompetencji potrzebnych do kariery naukowej. O jakie kompetencje chodzi?
– racjonalne myślenie (22 proc.)
– praktyczne podejście (20 proc.)
pewność siebie (19 proc.)
– zdolności analityczne (19 proc.).
Panuje stereotyp, że mężczyźni mają odpowiednie cechy i właśnie dlatego dominują na wysokich stanowiskach naukowych.

Otrzymujesz tę wiadomość ponieważ Twój adres został zapisany w naszej bazie osób zainteresowanych informacjami z Wydawnictwa Zwierciadło. aby nie otrzymywać wiadomości z grupy mailingowej Zwierciadlo.pl, wypisz się z niej, odwiedzając ten link