Ekologiczna oczyszczalnia przy domu

ekologiczny dom
123rf.com

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to bardzo dobry pomysł, który pomoże oszczędzać i chronić środowisko, ale pod warunkiem, że będziemy przestrzegali kilku podstawowych zasad.
Jednym z częstych błędów jest przekonanie, że jedna technologia może rozwiązać wszystkie problemy. Tymczasem należy ją dostosować do rodzaju i ilości ścieków, czyli zacząć od rzetelnej prognozę ilości i składu biochemicznego ścieków. Oczyszczalnia nie może być przewymiarowana ani przeciążona. Warto jednak budować obiekty nie tylko spełniające normy, ale nawet nowocześniejsze niż tego wymagają przepisy, bo może się zdarzyć, że lokalną oczyszczalnię trzeba będzie modernizować wkrótce po otwarciu… ponieważ weszły w życie nowe normy. Faktem jest, że regulacje dotyczące ochrony środowisk zmieniają się dynamicznie. Eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska radzą więc inwestorom, żeby jeszcze nawet w trakcie prowadzenia inwestycji wprowadzali najnowocześniejsze rozwiązania.

Bardzo istotna jest również szczegółowa kalkulacja – Bo oczyszczanie ścieków może być energochłonne lub energooszczędne. Im mniej energii zużyjemy, tym bardziej chronimy środowisko, bo go nie obciążamy wyprodukowaniem tej energii. Mamy efekt podwójny, raz efektywność oczyszczania ścieków z punktu widzenia skuteczności i osiągnięcia parametrów czystości wody, a z drugiej strony mamy dodatkowy efekt ekologiczny, jeżeli to będzie instalacja energooszczędna – uważa Jerzy Swatoń z Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Parametrem, na który trzeba zwracać uwagę, jest ilość odpadów. Oczywistym najlepsze są technologie energooszczędne i bezodpadowe.

Indywidualny inwestor powinien więc zacząć od wizyty w urzędzie gminy, gdzie dowie się, czy na danej działce może zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków. Zależy to od miejscowego planu zagospodarowania, ale też od wielkości terenu pod budowę obiektu. Potem warto sprawdzić możliwości dofinansowania inwestycji ze środków publicznych (np. funduszy unijnych). W internecie albo bezpośrednio w odpowiednich urzędach gminnych albo powiatowych.

Urzędnicy przyznają, że niestety nie ma katalogu dobrych praktyk. Zainteresowanych odsyłają do opracowanego w 2010 r. przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej „Poradnika dotyczącego gospodarki ściekowej w kontekście wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Wprawdzie jest kierowany głównie do gmin, ale inwestor indywidualny znajdzie tam kompendium wiedzy na temat technologii i finansowania przydomowych oczyszczalni.