Teoria pięciu elementów

Teoria pieciu przemian
123rf.com

Zasada Pięciu Przemian obowiązuje na każdym poziomie – galaktyk i bakterii, w ciele i w psychice, w najbliższym parku, w Paryżu i w Koluszkac