Jak działają fundusze inwestycyjne?

Jak dzialaja fundusze inwestycyjne
123rf.com

W filmie „Forrest Gump” jest scena, kiedy bohater opowiada, że zainwestował w „jakąś firmę sadowniczą”, a w rękach ma dokumenty z logo Apple. Żeby zarabiać, prywatny inwestor nie musi wiedzieć, czym się zajmują poszczególne spółki i ile są warte, ani śledzić giełdowych analiz. Wystarczy powierzyć swoje pieniądze wyspecjalizowanym instytucjom, takim właśnie, jak fundusze inwestycyjne.
Idea funduszy polegała początkowo właśnie na tym, że wiele osób powierza swój kapitał swoim przedstawicielom, którzy znają się na finansach i dzięki zebranym środkom mogą efektywniej inwestować, a zysk dzielić między uczestników. W miarę rozwoju rynków nastąpiła specjalizacja funduszy – jedne inwestują w akcje, inne w obligacje czy inne papiery dłużne. Następuje też specjalizacja geograficzna.

W co inwestują kobiety? Czytaj tu.

W funduszu inwestycyjnym można zainwestować kwotę 100 zł lub 100.000 zł i w równy sposób partycypować w zyskach funduszu (oczywiście procentowo równy). Instytucja zbiera pieniądze od wielu uczestników, przydziela każdemu z nich jednostki uczestnictwa (każda jednostka przedstawia równą wartość – osoba, która wpłaca więcej, otrzyma większą liczbę jednostek) i całą zebraną pulę środków inwestuje według określonej strategii.

Mamy zatem do czynienia z funduszami:

  • obligacji, rynku pieniężnego – składa się z papierów dłużnych, których zapadalność jest krótsza niż 1 rok czyli z bonów skarbowych, obligacji rocznych i krótkoterminowych papierów komercyjnych;
  • zrównoważonym – składa się w 50% z papierów dłużnych i w 50% z akcji;
  • akcji – składa się tylko z akcji.