Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o.

ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, tel. (22) 312 37 12, sekretariat@zwierciadlo.pl

Zarząd:
Wioleta Skawińska, w.skawinska@grupazwierciadlo.pl


Dyrektor Zarzadzający
Adam Popielski –; a.popielski@grupazwierciadlo.pl

Główna księgowa:
Agnieszka Paluchowska a.paluchowska@grupazwierciadlo.pl
Księgowość:
Dorota Sikora, Katarzyna Kuca
Asystentka zarządu:
Sylwia Wilgocka s.wilgocka@grupazwierciadlo.pl
Sekretariat:
Kinga Łożewicz: sekretariat@grupazwierciadlo.pl
tel: 22 312 37 12

Redaguje zespół

Redaktor naczelna miesięcznika SENS
Joanna Olekszyk j.olekszyk@grupazwierciadlo.pl

Zespół
Monika Stachura m.stachura@grupazwierciadlo.pl
Krzysztof Boczek k.boczek@grupazwierciadlo.pl

Opracowanie graficzne

Dyrektor artystyczny
Maciej Kalkus – m.kalkus@grupazwierciadlo.pl

Zastępca dyrektora artystycznego
Lena Szczęsna l.szczesna@grupazwierciadlo.pl

Dział grafiki

Kazimierz Kazubski – k.kazubski@grupazwierciadlo.pl
Agnieszka Narolska – a.narolska@grupazwierciadlo.pl

Redakcja techniczna
Piotr Szczerski –
p.szczerski@grupazwierciadlo.pl

Fotoedycja
Magdalena Pędzich foto@grupazwierciadlo.pl

Anna Bereza a.bereza@grupazwierciadlo.pl

Współpracownicy
Renata Arendt-Dziurdzikowska, Jolanta Maria Berent, Agata Domańska, Agnieszka Gortatowicz, Hanna Halek, Maja Jaszewska, Ewa Klepacka-Gryz, Sebastian Krawczyk, Katarzyna Lewicka-Stachowicz, Renata Mazurowska, Ewa Nowak, Aleksandra Nowakowska, Beata Pawłowicz, Magdalena Rybak, Hanna Samson, Tomasz Srebnicki

Promocja i PR

Justyna Ogłozińska –tel.: +48 22 312 37 57; j.oglozinska@grupazwierciadlo.pl

Karolina Siewierska-Kołodziej – tel. +48 22 312 37 47; k.siewierska@grupazwierciadlo.pl

Produkcja

Dyrektor ds. Produkcji
Rober Jeżewski – tel. 22 312 37 52; r.jezewski@grupazwierciadlo.pl