Psychologia Styl Życia Seks Parenting Moda i uroda Zdrowie Przepisy Kultura Rozwój Księgarnia Sklep Cyfrowy

Redakcja

Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o.

ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, tel. (22) 312 37 12, sekretariat@zwierciadlo.pl

Zarząd:
Katarzyna Cieplak, Tamara Surman
Główna księgowa:
Agnieszka Paluchowska a.paluchowska@zwierciadlo.pl
Księgowość:
Grażyna Rakowska, Dorota Sikora, 
Jolanta Ciećwierz
Asystentka zarządu:
Sylwia Wilgocka s.wilgocka@zwierciadlo.pl
Sekretariat:

Kinga Łożewicz: sekretariat@zwierciadlo.pl 
tel: 22 312 37 12

Redaguje zespół

Redaktor naczelna
Katarzyna Droga k.droga@zwierciadlo.pl

Zespół
Joanna Olekszyk j.olekszyk@zwierciadlo.pl,
Aleksandra Strójwąs a.strojwas@zwierciadlo.pl
Krzysztof Boczek k.boczek@zwierciadlo.pl

Opracowanie graficzne

Dyrektor artystyczna
Jolanta Marcinkowska – Bierzońska j.marcinkowska@zwierciadlo.pl
Zastępca dyrektor artystycznej
Lena Szczęsna l.szczesna@zwierciadlo.pl

Dział grafiki

Kazimierz Kazubski – k.kazubski@zwierciadlo.pl
Joanna Gwis – j.gwis@zwierciadlo.pl
Ada Kujawa – a.kujawa@zwierciadlo.pl
Agnieszka Narolska – a.narolska@zwierciadlo.pl
Rafał Masłow – r.maslow@zwierciadlo.pl – Fotograf

Redakcja techniczna
Jarosław Składanek – j.skladanek@zwierciadlo.pl 

Fotoedycja
Magdalena Pędzich foto@zwierciadlo.pl

Anna Bereza a.bereza@zwierciadlo.pl

Współpracownicy
Renata Arendt-Dziurdzikowska, Jolanta Maria Berent, Agata Domańska, Agnieszka Gortatowicz, Hanna Halek, Maja Jaszewska, Ewa Klepacka-Gryz, Sebastian Krawczyk, Katarzyna Lewicka-Stachowicz, Renata Mazurowska, Ewa Nowak, Aleksandra Nowakowska, Beata Pawłowicz, Magdalena Rybak, Hanna Samson, Tomasz Srebnicki

Promocja

Joanna Mazur – Dyrektor Promocji i PR – tel.: +48 22 312 37 57; j.mazur@zwierciadlo.pl

Monika Brason – tel.: + 48 22 312 37 25; m.brason@zwierciadlo.pl

Ewa Kucińska –tel.: +48 22 312 37 42; e.kucinska@zwierciadlo.pl

Karolina Siewierska-Kołodziej – tel. +48 22 312 37 47; k.siewierska@zwierciadlo.pl

Dystrybucja i Produkcja

Dział dystrybucji
Mirosław Boksz – tel. 22 312 37 10; m.boksz@zwierciadlo.pl

Dyrektor ds. Produkcji
Rober Jeżewski – tel. 22 312 37 52; r.jezewski@zwierciadlo.pl

POLECANE KSIĄŻKI