Cinema Verite od Ewy Bukowskiej

Miłość do mody i miłość do filmu uzupełniają się i potrafią dawać niezwykłe efekty, o czym przekonują Ewa Bukowska i Michael Hekmat.