Oswoić emocje – warsztat dla mam

Fundacja „Synergia” zaprasza na warsztat kobiety, które chcą nauczyć się rozpoznawać swoje emocje oraz są gotowe pracować nad zmianą utrwalonych i nieskutecznych schematów funkcjonowania, by w ten sposób lepiej układać relacje w rodzinie. Zajęcia odbędą się 30 czerwca 2012 w Warszawie. Udział w nich jest odpłatny.

Dla kogo jest ten warsztat:

Na warsztat zapraszamy kobiety, które chcą nauczyć się rozpoznawać swoje emocje oraz są gotowe pracować nad zmianą utrwalonych i nieskutecznych schematów funkcjonowania, by w ten sposób lepiej układać relacje w rodzinie.

Podczas zajęć dowiecie się, jak powstają emocje, będziecie miały okazję uświadomić sobie, jak przeżywacie określone emocje. Będzie to też czas na to, aby zrozumieć, dlaczego reagujecie w kryzysowych sytuacjach w określony sposób. Ostatnia część warsztatu będzie poświęcona wypracowaniu nowych skuteczniejszych strategii radzenia sobie z emocjami.

W trakcie warsztatu proponujemy pracę w parach, wypowiadanie się na forum, pracę wewnętrzną, ćwiczenia relaksujące, pracę z ciałem, pracę z kwestionariuszem.

Program

1. Skąd się biorą emocje?

Życie wewnętrzne – 4 strefy funkcjonowania (duch, ciało, emocje, umysł).

2. W ogrodzie uczuć

Stany emocjonalne: jak ich doświadczam, jak je przeżywam, jak wyrażam, rodzaje mechanizmów obronnych i ich funkcje

3. Wpływ emocji na moje życie

Co ma wpływ na moje postawy życiowe: rola wychowania, krytyka wewnętrznego, monologu wewnętrznego, moje poczucie wartości, jak komunikuję innym moje emocje oraz jak zachowuję się pod wpływem emocji

4. Radzenie sobie z emocjami