Sprawdzian szóstoklasisty

123rf.com

5 kwietnia 2016 roku uczniowie szóstych klas szkół podstawowych zmierzą się ze swoim pierwszym państwowym egzaminem. Jak przygotować dziecko do egzaminu?
Sprawdzian składa się z dwóch części w formie pisemnej. Część pierwsza – sprawdza wiedzę z języka polskiego i matematyki, ma trwać 80 minut i składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Część druga – sprawdza znajomość języka obcego (którego dziecko uczyło się w szkole), ma trwać 45 minut i składa się wyłącznie z zadań zamkniętych. Zmierzenie się z tematami przerabianymi stanowi duże wyzwanie i stres dla większości uczniów. Oprócz tego muszą oni sobie poradzić z testem jednokrotnego wyboru, w którym odpowiedzi należy zaznaczyć w karcie odpowiedzi według wcześniej podanych zasad.

reklama

Aby przygotować dziecko do takiego wyzwania, najlepiej rozwiązać z nim parę przykładowych testów z poprzednich lat, które dostępne są do pobrania na oficjalnej stronie CKE. Warto również zajrzeć do platformy edukacyjnej Squla.pl, która z myślą o szóstoklasistach stworzyła specjalny moduł „Sprawdzian szóstoklasisty”, stanowiący dobrą powtórkę materiału szkolnego w formie quizów i gier. Zawiera on ponad 400 zadań dostępnych w zestawach podzielonych na trzy obszary tematyczne: język polski, matematyka i język angielski. Zadania przygotowali egzaminatorzy współpracujący z CKE przy opracowywaniu arkuszy na oficjalny sprawdzian.

Sprawdzian szóstoklasisty nie jest ograniczony limitem punktów potrzebnych do jego zaliczenia, co oznacza, że samo podejście do niego jest równoznaczne z zaliczeniem. Nie stanowi również podstawy w dokonywaniu rekrutacji do gimnazjum rejonowego. Ale uzyskany rezultat może mieć znaczenie przy wyborze najlepszych szkół społecznych i prywatnych, które stosują dodatkowe kryteria. Także renomowane gimnazja publiczne tworzą dodatkowe klasy specjalistyczne dla uczniów spoza rejonu, którzy byli laureatami olimpiad i konkursów albo poza dobrymi ocenami uzyskali również wysoki wynik testu.

W tym rok sprawdzian szóstoklasisty odbędzie się po raz ostatni – Ministerstwo Edukacji zdecydowało o zniesieniu go od przyszłego o roku szkolnego. Ta zmiana spotyka się ze różnymi opiniami. Część edukatorów uważa, że test pozwala rzetelnie ocenić stan edukacji i motywuje uczniów do powtarzania materiału szkolnego, ale być może sposób przeprowadzania testów powinien się zmienić .– Dla przykładu w Holandii dzieci trzy razy w roku zdają testy CITO na wszystkich poziomach szkoły podstawowej (klasy 1-8). Dzięki temu od najmłodszych lat oswajane są z testami, co zmniejsza ich stres z nimi związany, a rodzice mają poczucie, że jest to świetny sposób motywowania dzieci do rzetelnej nauki – mówi Małgorzata Munzer z platformy edukacyjnej Squla.pl.