Dziś Światowy Dzień Żywności

Jego celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.
To święto obchodzone jest corocznie 16 października – zostało ustanowione przez FAO w 1979 roku na pamiątkę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 1945 roku. Jego obchody poparło w 1980 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ z uwagi na fakt, że „żywność jest wstępnym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka i stanowi jego fundamentalną potrzebę”. Pomimo działań prowadzonych przez te organizacje w dalszym ciągu prawie miliard ludzi na świecie cierpi z powodu głodu. Z okazji Światowego Dnia Żywności organizacje pozarządowe skupione w Grupie Zagranica, w tym Polska Akcja Humanitarna (PAH) oraz Polska Zielona Sieć (PZS), przypominają o trwających kryzysach żywnościowych w Somalii oraz Sudanie Południowym, a także zwracają uwagę na potrzebę budowania trwałego bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Jak można włączyć się w obchody Światowego Dnia Żywności? Przeczytaj TU.