Gorzka czekolada. Spotkania z autorami książki

Zapraszamy na serię spotkań autorskich z Katarzyną Szeniawską oraz Błażejem Popławskim promujących książkę „Gorzka czekolada. Społeczne aspekty uprawy kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej w kontekście zasad międzynarodowego handlu i konsumpcji”. Publikacja ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa PAH.| Zapraszamy na serię spotkań autorskich z Katarzyną Szeniawską oraz Błażejem Popławskim promujących książkę „Gorzka czekolada. Społeczne aspekty uprawy kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej w kontekście zasad międzynarodowego handlu i konsumpcji”. Publikacja ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa PAH.| Zapraszamy na serię spotkań autorskich z Katarzyną Szeniawską oraz Błażejem Popławskim promujących książkę „Gorzka czekolada. Społeczne aspekty uprawy kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej w kontekście zasad międzynarodowego handlu i konsumpcji”. Publikacja ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa PAH.
Książka została napisana przez psycholożkę i socjologa, pasjonatów Afryki Subsaharyjskiej. Kasia Szeniawska jest współzałożycielką i jedną z liderek stowarzyszenia Grupa eFTe Warszawa, promującego odpowiedzialną konsumpcję i sprawiedliwy handel. Przez ostatnie lata pracowała w Dziale Współpracy i Edukacji Rozwojowej w Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych. Błażej Popławski jest absolwentem historii i socjologii, członkiem Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Pracuje w Kancelarii Sejmu. W czasie spotkań promocyjnych autorzy opowiedzą „gorzką historię czekolady”, ewolucję postrzegania kakao – od środka płatniczego i obiektu kultu religijnego w kulturach prekolumbijskich, leku i napoju arystokracji, do rośliny plantacyjnej, przeszczepionej przez Europejczyków do Afryki i Azji. Przedstawione zostaną wyzwania stojące przed „gospodarką kakaową” – rolę łańcucha produkcji, politykę koncernów międzynarodowych, sytuację na plantacjach w Wybrzeżu Kości Słoniowej, głównym eksporterze kakao na świecie. Na koniec omówiony zostanie sprawiedliwy handel ziarnami kakao – jedno z kluczowych narzędzi deregulacji rynku kakaowego. Kraków 21.01.2013 Kino Pauza Ul. Floriańska 18, 2 piętro, godz. 18:00 – spotkanie z Katarzyną Szeniawską i Błażejem Popławskim Toruń 22.01.2013 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, Sala VIII ul. Gagarina 13a, godz. 14:45 – spotkanie z Katarzyną Szeniawską Łódź 27.01.2013 Klubokawiarnia LaGranda, ul. Rewolucji 1905 r. 48, godz. 17:00 – spotkanie z Błażejem Popławskim Wstęp wolny. ZAPRASZAMY! Współorganizatorami spotkań promocyjnych są: Galeria Pauza w Krakowie, Wydawnictwo Znak, Polska Zielona Sieć, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w UMK w Toruniu, Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Klubokawiarnia LaGranda w Łodzi, Kooperatywa Spożywcza w Łodzi Spotkania odbywają się w ramach projektu „Wiedza prowadzi do zmian! Silna współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi i środowiskiem akademickim w promocji zagadnień rozwojowych wśród polityków i społeczeństwa |Knowledge Makes Change (KMC)! Strong co-operation between NGOs and academics In promoting development among politicians and public”. Przy realizacji projektu Polska Akcja Humanitarna korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej. Za przekazywane treści jest odpowiedzialna wyłącznie Polska Akcja Humanitarna i jej Partnerzy, w żadnym wypadku treść ta nie może być postrzegana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.