Metoda Mind Mapping. Jak stworzyć mapę myśli?

fot.123rf

Celem mapy myśli jest pobudzenie obu półkul mózgu. Pierwszą pobudzą słowa, drugą – kształty, kolory i obrazy.
Potrzebujesz czystej, białej kartki, bez linijek czy kratek, oraz kolorowych pisaków. Na środku kartki narysuj obrazek, przedstawiający główny temat. Teraz pociągnij kilka grubych, powyginanych, przypominających konary drzewa kresek. Przedstawiają one główne podtematy. Nadaj nazwę każdej z nich. Podkreślaj wszystkie słowa, jakie umieszczasz – to słowa-klucze. Od każdego z podtematów pociągnij linie, tak by rozchodziły się jak gałęzie drzewa. Główne gałęzie powinny różnić się od siebie kolorami. Nazwy powinny być krótkie i pisane drukowanymi literami. Im więcej rysunków, obrazów, symboli czy zdjęć umieścisz przy konkretnych słowach, tym lepiej.

reklama

Mapy myśli możesz stosować
do nauki – by usystematyzować materiał,
do planowania – by ogarnąć rzeczy, którymi masz się zająć,
ale też do rozwiązywania problemów – pomagają wziąć pod uwagę wszystkie przesłanki.

Artykuł pochodzi z archiwum magazynu SENS

ZOBACZ AKTUALNE WYDANIE »