Kluby w życiu społecznym

W dojrzałych społeczeństwach kluby odgrywają bardzo ważną rolę, są przestrzenią życia towarzyskiego, rozwijania pasji i działalności charytatywnej. Nam kojarzą się trochę snobistycznie, ale spokojnie – to akurat pozytywny snobizm.
Pierwszy Klub Rotariański powstał w Polsce w kwietniu 1931 r. Osiem lat później klubów było już jedenaście, a Polsce przyznano prawo dystryktu. W czasie wojny polscy Rotarianie działali na emigracji i przyczynili się do powstania UNESCO. Środowisko Rotarian było jednym z tych, które w stanie wojennym udzielało pomocy finansowej i medycznej Polakom w kraju. Odrodzenie ruchu w Warszawie mogło nastąpić dopiero w latach 90. Na świecie Rotary zrzesza przedstawicieli różnych zawodów, których wspólnym celem jest poprawa warunków życia ludzi, promowanie wysokich etycznych postaw we wszystkich profesjach, dążenie do światowego zrozumienia i pokoju.

Wizytówkami organizacji są finansowany przez Fundację Rotary największy na świecie program stypendialny oraz powadzona od 1985 r. kampania PolioPlus, która doprowadziła do praktycznego wyeliminowania tej choroby. Obecnie nowy światowy program Rotary International to ochrona źródeł i zasobów wodnych oraz edukacja. Fundacja Rotary przekazuje corocznie ponad czterdzieści milionów dolarów na roczne programy edukacyjne i humanitarne popierające współpracę miedzy narodami. W uznaniu zasług Klubu dla społeczności międzynarodowej przyznano Rotarianom stałą reprezentację przy Narodach Zjednoczonych.

Działalność charytatywna jest misją również Lions Clubu. Organizacja o rodowodzie amerykańskim mogła rozpocząć działalność w Polsce dopiero po zmianie systemu. Dlatego pierwsze kluby powstały w 1989 r. w Poznaniu i Gdańsku.