Kto jest najbardziej skłonny do pomocy?

Pokorni. To oni są najbardziej chętni, by zaoferować pomocną dłoń komuś w potrzebie. W przeciwieństwie do arogantów i osób nieskromnych, jak ustalili badacze z Baylor University.
– Wyniki są zaskakujące – mówi dr Jordan LaBouff, wykładowca psychologii. – Do tej pory nie udowodniono wpływu pokory na udzielanie pomocy. Wydawało się, że pomagają ludzie ugodowi, bo często nie potrafią odmówić.

Naukowcy zaobserwowali, że w większości przypadków decyzję, aby komuś pomóc, podejmujemy pod wpływem czynników przejściowych takich jak: presja czasu, liczba widzów, chwilowe uczucia empatii lub cierpienie własne. Ludzie, którzy pomagają, najbardziej niezależnie od powyższych czynników charakteryzują się pokorą. Następnie często są pomocni: skromni, tolerancyjni, pełni szacunku do ludzi oraz otwarci. Najrzadziej pomagają osoby: aroganckie, egoistyczne, zarozumiałe i nieskromne.

– Nasze badania pokazały, ze właśnie pokora jest cechą najbardziej przydatną społecznie – powiedział LaBouff. – Następnym naszym krokiem będą badania nad tym, czy pokory i skromności można się nauczyć oraz czy cechy są korzystne w innych interakcjach ludzkich.

Badania opublikowane w Journal of Positive Psychology.

Źródło: Baylor University