Mity o silnych osobach

Mity o silnych ludziach
123rf


Na temat ludzkiej siły funkcjonują stereotypy. Siła myli się nam z tym, co nią w ogóle nie jest.

Często mówimy – „To silny mężczyzna”, albo „Ta kobieta ma siłę”, gdy mamy na myśli cechy wielkościowe, kiedy ludzie wykazują się: pogardą dla innych, sztywnością, uporem, agresją i chęcią kontrolowania innych. Tacy ludzie mają silne tendencje do zastraszania i my im ulegamy.

Siła myli nam się z wewnętrzną mocą, która jest zupełnie czymś innym – kontaktem ze sobą i wypływającą z niej zdrową asertywnością. Moc polega również na odwadze w okazywaniu swoich uczuć (także tych trudnych, na przykład złości), na byciu wrażliwym wśród ludzi, stawaniu za sobą w taki sposób, by nie ranić innych. Ludzie mocni mają charyzmę, nie potrzebują niczego wymuszać, drogę toruje im autentyczność wypływająca z miłości własnej. Siła natomiast ma wiele wspólnego z władzą, narzucaniem jej innym ze strachu przed wchodzeniem w prawdziwe relacje. Negatywna siła idzie w parze z zamknięciem uczuciowym, co może wyglądać jak wytrzymałość i przebojowość.