Praca wolontariusza

Praca wolontariusz
123rf.com

Twoje nastoletnie dziecko chciałoby zrobić coś pożytecznego, a może ty czujesz, że dom i praca to za mało. Świetnie! W całej Polsce właśnie teraz organizowanych jest wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych, a fundacje i stowarzyszenia pracujące w różnych środowiskach poszukują wolontariuszy.
Z wolontariatem mamy do czynienia wyłącznie wtedy, gdy dobrowolnie podejmujemy pracę bez wynagrodzenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy jesteśmy w okresie próbnym lub na stażu u naszego przyszłego pracodawcy. Od organizacji, czyli tzw. korzystającego, możemy wymagać pisemnego porozumienia o współpracy. Jeśli okres zatrudnienia jest krótszy niż 30 dni, to koniecznie sprawdźmy, czy korzystający wykupił dla nas ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku dłuższych umów cywilnoprawnych obowiązek ten przechodzi na Państwo. Jeżeli nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego, to korzystający może (ale nie musi) płacić za nasze ubezpieczenie – stawkę 10 proc. od kwoty najniższego wynagrodzenia. Jeśli pracujemy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, to korzystający jest zobowiązany zapewnić nam środki ochronne, a jeżeli w ramach wolontariatu wyjeżdżamy służbowo, to przysługuje nam zwrot kosztów podróży i diety.

Po skończonym wolontariacie powinniśmy poprosić o zaświadczenie i opinię o naszej pracy. Taka rekomendacje może nam się przydać, kiedy będziemy się starali o posadę lub ubiegali o inny wolontariat.

– Zobaczyłam Stadion Narodowy i znanych piłkarzy, ale byłam w strefie VIP, więc nie wolno nam było głośno kibicować – opowiada Kasia, wolontariuszka, która pracowała podczas meczu towarzyskiego Polska-Portugalia. Oprócz udziału w przygotowaniu imprez można wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę. Organizacje poszukują wolontariuszy – prawników, psychologów, informatyków, osoby do promocji różnych wydarzeń artystycznych, redagowania tekstów, tłumaczenia i opieki nad osobami chorymi albo niepełnosprawnymi. Czasem wystarczy, że podzielimy się swoją wiedzą, pasją albo pokażemy, jak aktywnie można spędzić czas. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Także oferty zagraniczne. Osoby znające włoski mogą we wrześniu wyjechać do jednego z włoskich domów opieki społecznej. Jest też możliwość opieki nad chorymi nad AIDS w Hiszpanii.

Wybierając rodzaj pracy, jaką chcemy w ramach wolontariatu wykonywać, musimy pamiętać, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie i za osoby, którym pomagamy. Musimy się liczyć z tym, że trafiając do zaniedbanych środowisk możemy zostać odrzuceni, a zetknięcie z cierpieniem może być także dla nas bardzo trudne. Dlatego naszemu nastoletniemu dziecku, które chciałoby odbyć wolontariat w hospicjum poradźmy raczej, żeby zaczęło od pomocy osobom starszym np. w zakupach, ewentualnie w organizacji imprez czy przedstawień dla chorych dzieci.