Terapia grupowa ma wiele korzyści

Stwierdzenie, że człowiek jest istotą stadną wydaje się oczywiste. Izolacja, społeczne wykluczenie to jedne z najtrudniejszych doświadczeń życiowych. Żyjemy wśród innych, a niepowodzenia i frustracje w relacjach społecznych są źródłem cierpienia.
Terapia grupowa to dobre miejsce na przyjrzenie się w jaki sposób tworzymy relacje z ludźmi, jak funkcjonujemy w odniesieniu do innych ludzi, co dajemy a co bierzemy w kontakcie z nimi i jaki jest tego efekt.

Rodzaje grup terapeutycznych

Irvin Yalom, jeden z najbardziej znanych amerykańskich twórców terapii grupowej, w swojej książce „Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka” stwierdza, że grupowych form pomocy psychologicznej jest tak wiele, iż należałoby mówić raczej o terapiach grupowych niż o jednej, konkretnej terapii. Zaliczają się do nich grupy terapeutyczne (m.in. treningi interpersonalne), ale także różnego rodzaju grupy wsparcia (np. dla rodziców którzy stracili swoje dziecko) czy samopomocowe (jak np. grupy AA). Inaczej jednak pracuje grupa samopomocy, inne zasady obowiązują w grupie warsztatowej, a jeszcze inne w grupie terapeutycznej.

Grupy samopomocowe gromadzą ludzi dotkniętych tym samym problemem – chorobą alkoholową, depresją itp. Członkowie udzielają sobie nawzajem wsparcia, wymieniają informacjami i radami dotyczącymi tematu, który ich łączy. Prowadzącym nie jest profesjonalista, ale osoba która sama się z problemem uporała, choć zdarza się, że profesjonaliści (konsultanci w danej dziedzinie) są zapraszani jako goście. Jest to jeden z rodzajów grup wsparcia.

Grupy warsztatowe mają na celu doskonalenie konkretnych umiejętności, np. trening umiejętności rodzicielskich. Spotkania prowadzone są przez ekspertów w danej dziedzinie. Te dwa rodzaje grup spotyka się najczęściej.

Grupy terapeutyczne często nie mają ściśle określonego jednego celu. Cel do pracy, kierunek zmiany wyznacza sobie sam pacjent. Metody działania grupy, stosowane techniki i interwencje