Flirty i zdrady – badania

fotolia

Co piąty Polak flirtuje z osobą, która jest w związku małżeńskim. Co dziesiąty otwarcie przyznaje się do fizycznej zdrady partnera. Jak donoszą badania CBOS.
Dużo słyszy się o zdradach, romansach – bardziej bądź mniej przygodnych relacjach fizycznych, przydarzających się osobom pozostającym w stałych związkach małżeńskich lub partnerskich. Media zasypują nas doniesieniami o kontrowersyjnych znajomościach, jakie nawiązują mężowie stanu i gwiazdy show biznesu. Trudno jednak uwierzyć, że tego typu zachowania dotyczą wyłącznie osób publicznych. Nagłaśniane romanse celebrytów mogą więc sygnalizować szersze zjawisko społeczne – będące efektem przemian więzi międzyludzkich, dotykające kwestii wyjątkowo ważkich i jako takie zasługujące na uwagę. W sondażu CBOS zostały poruszone te delikatne sprawy.

Niemal połowa ankietowanych (48 proc.) zna kogoś, kto pozwala sobie na flirt z osobą pozostającą w stałym związku, bądź flirtuje z kimś wtedy, gdy sam jest w takim związku. Prawie dwie piąte badanych (38 proc.) przyznaje, że w ich środowisku są osoby, które w takich relacjach idą o krok dalej – posuwają się do kontaktów fizycznych. Znajomość osób wdających się w takie flirty i romanse częściej deklarują ludzie młodsi (głównie mający 25-34 lata) niż w wieku emerytalnym. Twierdzącym odpowiedziom na omawiane pytania dość wyraźnie sprzyja też zamieszkiwanie w większej miejscowości, relatywnie lepsze wykształcenie, dobra ocena swojej sytuacji materialnej i lewicowe poglądy polityczne.

Nieco ponad jedna piąta respondentów (22 proc.) deklaruje, że zdarzyło im się flirtować z osobą, o której wiedzieli, że jest w stałym związku, a niewiele mniejsza grupa badanych (19 proc.) udziela twierdzącej odpowiedzi na pytanie o flirt w sytuacji, gdy to oni mieli stałego partnera. Ogólnie, o flircie w jednych bądź drugich okolicznościach mówi co czwarty ankietowany (26 proc.). Mniej osób (14 proc.) wyznaje, że w podobnych sytuacjach zdarzyło im się nawiązywać kontakty fizyczne. Co ósmy badany (12 proc.) przyznaje się do relacji intymnych z osobą będącą w stałym związku małżeńskim lub partnerskim, a co dziesiąty (10 proc.) – do fizycznej zdrady swojego partnera.

źródło: www.cbos.pl