Mapa świata partnera – zabawa

123rf.com

To gra w 20 pytań, zagrajcie w nią wspólnie. Będzie przy niej dużo śmiechu. Im częściej będziecie grać, tym lepiej poznacie zasady funkcjonowania map świata partnera oraz sposoby na wykorzystywanie ich w waszym związku.
Artykuł o mapie świata partnera z ćwiczeniem.

Gra w 20 pytań

Krok pierwszy: Przygotujcie kartki i długopisy. Wybierzcie losowo 20 liczb z przedziału od 1 do 60. Zapiszcie je jedna pod drugą po lewej stronie kartki.

Krok drugi: Poniżej znajdują się ponumerowane pytania. Znajdźcie te odpowiadające wybranym przez was liczbom. Każde z was zadaje pytanie partnerowi. Jeśli udzieli poprawnej odpowiedzi (wy to oceniacie), otrzymuje tyle punktów, ile znajduje się w nawiasach, a wy otrzymujecie jeden punkt. W razie błędnej odpowiedzi żaden z graczy nie otrzymuje punktu. Następnie wy odpowiadacie na pytanie według tej samej zasady. Ten, kto uzyska więcej punktów po odpowiedzi na wszystkie dwadzieścia pytań, wygrywa.

1. Podaj imiona moich dwóch najlepszych przyjaciół. (2)
2. Jaki jest mój ulubiony zespół, kompozytor lub instrument? (2)
3. W co byłem ubrany, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy? (2)
4. Wymień jedno z moich hobby. (3)
5. Gdzie się urodziłem? (1)
6. Co mnie teraz stresuje? (4)
7. Opisz szczegółowo, co robiłem dzisiaj lub wczoraj (4)
8. Kiedy mam urodziny? (1)
9. Kiedy obchodzimy rocznicę ślubu? (1)
10. Kogo spośród rodziny lubię najbardziej? (2)
11. Jakie jest moje niezrealizowane marzenie? (5)
12. Jaki jest mój ulubiony kwiat? (2)
13. Czego się boję najbardziej, co byłoby dla mnie największą katastrofą? (3)
14. O jakiej porze najbardziej lubię się kochać? (3)