Inspiracja wierszem Haliny Poświatowskiej – „jeszcze jedno wspomnienie”

Halina Poświatowska

jesz­cze jed­no wspo­mnie­nie

przed chwi­lą na­pi­sa­łam sło­wo
je­stem star­sza o sło­wo
o dwa
o trzy
o wiersz

star­sza – co to zna­czy star­sza

w abs­trak­cji któ­rą na­zwa­no hi­sto­ria
wy­zna­czo­no mi wą­ski prze­dział
stąd – do­tąd

ro­snę

w abs­trak­cji któ­rą na­zwa­no eko­no­mia
na­ka­za­no mi żyć

w abs­trak­cji któ­rą na­zwa­no czas –

błą­dzę
gu­bię się
i błą­dzę

w Me­tro­po­li­tan Mu­seum
w dzia­le egip­skiej rzeź­by
ka­mień uśmie­cha się ko­bie­cy­mi ustami
———————————

Mój wiersz

Odwaga

parę minut temu spojrzałam na ciebie
kolejny raz
jak zwykle nic nie widzę w twoich oczach
czerń

po czerni
czerń
to samo

mówię do ciebie
a ty myślisz o czym innym
jak zwykle
głupia odpowiedź
nie rozumiem

rok po roku
rok
mijają

bezsensownie
potrzeba odwagi
by zamknąć drzwi

a w Rijksmuseum nowa odsłona
mieli odwagę

autor: Iwona Miżyńska van Eck -25.04.2019

PODYSKUTUJ: