Przemijanie

Przemijanie
Zawsze za późno doceniamy skarby,
wszystko ucieka tak szybko, nim zdążymy pojąć
a to przepadło, zniknęło w odmętach
i już nie wróci, niestety.
Zdrowie, uroda, szukaj wiatru w polu,
choroby, starość ich miejsce zajmują,
a my zdziwieni, bo nie zdążyliśmy
posmakować szczęścia.
Zapominamy, że czas płynie szybko,
nie widzą oczy, tylko serce czuje,
my zawiedzeni budzimy się – szok,
na wszystko za późno.
Teraźniejszość więc doceńmy kochani,
niech nam ani gram szczęścia nie umknie już,
sekunda każda wiekiem pozostanie,
a my celebrujmy nasz czas.
autor: Iwona Miżyńska van Eck – 24.06.2019

 

PODYSKUTUJ: