poniedziałek

W teatrze Stara Kamienica spotkanie z młodzieżą z liceum, pierwsza klasa. Temat „wolność”. Jestem na scenie i czuję się zupełnie nieprzygotowany. Im dłużej żyję , tym mniej wiem, co to jest wolność. Zadają mi pytania. Mówię o paradoksach wolności, najłatwiej mi mnożyć wątpliwości. Oczywiście nawiązuję do obecnej sytuacji w Polsce.I spotykam pełne zrozumienie uczniów .

PODYSKUTUJ: