Tag: antropomorfizacja

Samotne kobiety przywiązują się do rzeczy

Nadawanie przedmiotom cech ludzkich może być sposobem radzenia sobie z trudnościami samotnego życia. Studentki sopockiego wydziału SWPS wykazały, że uczłowieczanie przedmiotów codziennego użytku oraz pamiątek jest szczególnie częste wśród kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

document.write('Advertisement'); document.write('Advertisement');