Tag: chwila oddechu

Nie komplikuj wszystkiego

Niektórzy są mistrzami robienia „z igły wideł”. Każdą rzecz widzą w najczarniejszych barwach. Skąd to się bierze?

Od redakcji

Z radością obserwujemy jak coraz bardziej zakorzeniacie się w zwierciadlanej społeczności, jak z dnia na dzień nasz las wirtualnych drzewek rozrasta się i pięknieje. Ale dochodzą też do nas głosy użytkowników, zwracających się z prośbą o dodatkową instrukcję do drzewka. A zatem, kilka słów o drzewie.;)