Tag: Józef Czapski

Poeta ze szkicownikiem

Czasami słowa nie wystarczą, żeby oddać delikatną materię opisywanego świata. Poeci chwytają za ołówki i szkicowniki. Oto krótki i niewyczerpany przegląd malujących literatów.