Tag: kwalifikacje zawodowe

Elastyczność zwiększa szanse na rynku pracy

W obecnym systemie edukacji w Polsce podjęcie pierwszej decyzji o wyborze ścieżki zawodowej podejmuje się już na poziomie gimnazjum. Kształtowanie dalszej kariery może następować w każdym kolejnym etapie rozwoju. Najważniejsze jest rozróżnienie między zdobywaniem kwalifikacji zawodowych a praktyczną nauką zawodu, podkreśla dr Paweł Wolski z SWPS.

Być kobietą na rynku pracy

Kobiety są statystycznie lepiej wykształcone, a mimo to częściej pozostają bez pracy. A jeśli już ją podejmą, zarabiają mniej od mężczyzn i rzadziej awansują, nie wspominając o osiąganiu eksponowanych stanowisk kierowniczych. Są niedoceniane, niepremiowane i nieraz wykorzystywane w pracy. Takimi wnioskami zamyka się większość dokumentów, artykułów i wypowiedzi na temat funkcjonowania kobiet na rynku pracy.