Tag: „Proste sprawy”

"Proste sprawy"

Proste sprawy – recenzja

Lekarz to postać, która w kinie i społeczeństwie radzieckim miała swoją osobną, bardzo długą tradycję.