Tag: święto matek

Uzdrowienie relacji z mamą

Czasami nosimy w sercach, w pamięci i w ciele: niewybaczone i nieodpuszczone zadry, urazy i żale, które stają się z czasem coraz większym ciężarem. Dzień Matki to okazja nie tylko do wręczenia mamie bukiecika konwalii. W tym dnu możesz sobie podarować wybaczenie i akceptację.