Tag: trudny szef

Jak powiedzieć szefowi, by nie podnosił głosu?

Jak często słyszałaś od przejętej twoim problemem koleżanki: „To powiedz, że masz tego dość”, „Powiedz jej, żeby ci pomogła”? Zapewne czułaś wtedy przez skórę, że tego typu wskazówki nie zaprowadzą cię w nowe miejsce. Bo co powiedzieć, to zazwyczaj wiemy, nie wiemy jednak jak… Coach Ewa Mażul zaradzi temu problemowi.

Jak reagować, gdy współpracownicy są poniżani?

Jak zachować się, gdy ktoś w twoim towarzystwie krytykuje i obraża inne osoby? Zaprotestować i stanąć w obronie? Ignorować, choć nóż otwiera się w kieszeni? A może wkroczyć jako mediator, ryzykując, że oberwiesz rykoszetem? Najlepsze będzie czwarte rozwiązanie. Jakie?

Czy pracownicy w Polsce czują się szykanowani?

W lipcu 2014 roku CBOS opublikował wyniki drugiej edycji badania „Szykany w miejscu pracy”. Podobnie jak w 2002 roku, poproszono Polaków o ocenę sytuacji w ich miejscach pracy w ciągu ostatnich 5 latach. Obydwie edycje odbywały się tuż po globalnym kryzysie ekonomicznym, ale jest między nimi zasadnicza różnica – podczas pierwszego badania kwestie równego traktowania i nękania w miejscu pracy nie były jeszcze w Polsce uregulowane prawnie. Co zmieniło się w środowisku pracy przez te kilkanaście lat i jak ukształtowała się świadomość pracowników?

trudne relacje w pracy

Jak pracować z trudnym szefem

Podobno ludzie odchodzą od menadżerów, a nie od firm. Zgadzam się. Niewłaściwy sposób zarządzania ludźmi wpływa na obniżenie motywacji do działania, satysfakcji z wykonywanej pracy i spadek wydajności oraz efektywności pracowniczej. Jak radzić sobie z trudnymi przypadkami i zachować równowagę miedzy dbaniem o własne interesy a uleganiem szefowi, radzi Justyna Bednarczyk-Wilgos, psycholog i doradca zawodowy z Biura Karier SWPS.

Relacje_w_pracy_szef

Relacje ze złośliwym szefem

Gdy relacje z szefem stają się zbyt trudne, najprościej byłoby zmienić pracę. Ale to nie wcale nie musi być najlepsze rozwiązanie – czasem wystarczy przestawić sobie coś w głowie, zwłaszcza jeśli praca jest interesująca a współpracownicy koleżeńscy.

Jak radzić sobie z trudnym szefem

Czujesz, że ty i twój trudny szef nie nadajecie na tych samych falach? Jak sprawić, by mimo braku chemii, przetrwać w miarę bezstresowo dzień w pracy?