Hatha joga – co dokładnie oznacza?

123RF.com

Od zarania dziejów myśli i działania człowieka kierowały się ku osiągnięciu doskonałości, wewnętrznej spójności, harmonii, poznaniu prawdziwej natury rzeczy. Niezależnie od określenia, jakiego użyjemy, zagadnienie to było zawsze w centrum rozważań filozofów.
Joga jest praktycznym sposobem realizacji tych dążeń. Jest drogą prowadzącą do jedności z Absolutem. Na przestrzeni wieków mistrzowie wypracowali wiele różnych sposobów realizacji tego zamierzenia. Jednym z nich jest odnajdywanie równowagi, a hatha joga jest właśnie ścieżką do jej odnajdywania.

reklama

Dwie sylaby, tworzące słowo „ha” i „tha” interpretowane są jako symbole dwóch kosmicznych energii: ha – słońca (surya), tha – księżyca (czandra). Hatha-joga jest więc związkiem między tymi dwiema dopełniającymi się zasadami. Jest zjednoczeniem dwóch psychiczno-energetycznych aspektów naszej egzystencji: aktywności, ruchu i dominacji – reprezentowanych przez słońce oraz pasywności, poddania i bezruchu – reprezentowanych przez księżyc.

Zadaniem technik hatha jogi – do których zalicza się najczęściej praktykowane na zachodzie pozycje jogi (asany) oraz ćwiczenia oddechowe (panayamy) – jest właśnie równoważenie tych dwóch energii. Opanowanie asan wymaga harmonii między aktywnością i pasywnością. Praktyka przywraca równowagę ciału na poziomie fizycznym i fizjologicznym. Świadoma praca w asanach obejmuje wykonywanie przeciwnych ruchów (np. zgięcia i wyprostu). Dzięki temu słabe mięśnie i ścięgna zyskują siły słońca, a te, które są zbyt mocne, uelastyczniają się, nabierając miękkości księżyca. Działanie to dotyczy wszystkich narządów i układów ciała. Narządy pasywne są aktywizowane, a te nadaktywne pacyfikowane.

Ćwiczenia oddechowe (pranayama) pogłębiają efekty praktyki asan. Odbywa się to przez harmonizowanie przepływu energii w kanale księżycowym (ida) i słonecznym (pingala). Przywrócenie prawidłowego oddechu poprawia zaopatrzenie ciała w energię (przypływ sił witalnych). Proces ten ma również swój wymiar psychologiczny. Powoduje uświadomienie sobie sprzecznych emocji i pragnień targających naszą osobowością, a następnie ich wyciszenie. W ten sposób hatha joga przyczynia się do równoważenia na poziomie mentalnym.

W filozofii jogi człowiek postrzegany jest jako mikrokosmos będący odzwierciedleniem otaczającego makrokosmosu. Praktyka hatha jogi ma niejako zestroić owe dwa światy. Dzięki temu możemy żyć wewnętrznie zintegrowani, pozostając jednocześnie w harmonii z otoczeniem.

www.yogamudra.pl