Czerwone mięso skraca życie

123rf.com

Od wielu lat prowadzone są liczne badania na temat wpływu żywności oraz nieprawidłowej diety na ryzyko rozwoju chorób nowotworowych
Od wielu lat prowadzone są liczne badania na temat wpływu żywności oraz nieprawidłowej diety na ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. Jak wykazano znaczna część nowotworów przewodu pokarmowego jest spowodowana złymi nawykami żywieniowymi i stosowaniem nieprawidłowej diety. Według Światowej Organizacji Zdrowia aż 30% wszystkich przypadków zachorowań na choroby nowotworowe jest przyczynowo związanych z czynnikami żywieniowymi. Z kolei Światowa Organizacja ds. Badań nad Rakiem podaje, że wskutek zmiany sposobu odżywiania, można by zapobiec aż 75% przypadków zachorowań na nowotwór żołądka, 75% przypadków zachorowań na nowotwór jelita grubego oraz około 50% przypadków zachorowań na raka piersi!

reklama

Niebezpieczne mięso czerwone

Do grupy mięs czerwonych zaliczamy wołowinę, wieprzowinę, jagnięcinę i cielęcinę, których spożycie w Polsce jest stosunkowo wysokie. Ponadto producenci, aby zwiększyć i zróżnicować asortyment oraz wydłużyć okres przydatności do spożycia, wprowadzili na rynek przetwory mięsne z tego rodzaju mięs m.in. wędliny czy konserwy mięsne.
Według Światowej Organizacji ds. Badań nad Rakiem mięso czerwone oraz mięso czerwone przetworzone zaliczane są do grupy najważniejszych i najbardziej rakotwórczych czynników żywieniowych. Eksperci po analizie licznych badań dowiedli, że zarówno spożywanie dużej ilości mięsa czerwonego, jak również mięsa przetworzonego, czyli poddanego obróbce takiej jak: wędzenie, konserwowanie czy peklowanie, znacząco zwiększa możliwość zachorowania na raka.
Rakotwórcze działanie czerwonego mięsa na organizm człowieka wynika z zawartości w nim związków, takich jak azotyny i azotany, które służą do przedłużania trwałości mięsa, inaktywacji patogennych bakterii – w szczególności Clostridium botulinum i Clostridium perfringens oraz nadawaniu mięsu specyficznych cech organoleptycznych takich jak smak, barwa, zapach. Związki te w wyniku połączenia z aminami drugo- i trzeciorzędowymi przekształcają się do N-nitrozoamin, które w 90% wykazują silne rakotwórcze właściwości. Reakcja ta może zachodzić w organizmie człowieka m.in. w żołądku, lecz także podczas obróbki technologicznej przetworzonego mięsa, na przykład podczas smażenia.
Ponadto w wyniku obróbki cieplnej mięsa w wysokich temperaturach m.in. podczas smażenia, pieczenia, grillowania powstają wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i heterocykliczne aminy aromatyczne, czyli produkty pirolizy białek i tłuszczu, które wykazują działanie mutagenne i rakotwórcze.