GMO – I co dalej?

W ostatnich miesiącach narosło wiele kontrowersji wokół ustawy o nasiennictwie, którą zmieniono w listopadzie ubiegłego roku, a która miała zezwolić na obrót modyfikowanymi genetycznie nasionami w Polsce.
Obowiązujący dotychczas zakaz był niezgodny z prawem unijnym, za co groziły nam duże kary finansowe. Jako że Polska była do tej pory krajem wolnym od GMO, ustawa ta wywołała ogromny protest oraz burzliwą debatę społeczną i medialną, której rezultaty okazały się pomyślne dla obywateli. W styczniu br. weszła w życie ustawa oraz rozporządzenia Rady Ministrów, które zakazały uprawy dwóch gatunków modyfikowanych genetycznie roślin – kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora. Jednocześnie dopuszczają one obrót zmodyfikowanym materiałem genetycznym w Polsce, ale dopiero po wpisaniu go do Krajowego Rejestru Odmian Roślin Uprawnych, co musiałoby być poprzedzone badaniami i pozwoleniem Ministerstwa Środowiska na jego uwolnienie do środowiska – w praktyce trwałoby to kilka lat. Dodatkowo zapowiedziano wzmożone kontrole upraw kukurydzy, gdyż według doniesień firm nasiennych w Polsce jest około 3 tys. ha upraw kukurydzy GMO wysiewanej z nasion sprowadzanych np. z Czech.

reklama

Zagadnienie uprawy roślin genetycznie modyfikowanych od lat budzi wiele kontrowersji. W związku z nadchodzącym Dniem Europejskiego Protestu Przeciw GMO postaramy się przybliżyć temat genetycznie modyfikowanych organizmówpowiemy, czym są, skąd się biorą, jakie niosą korzyści i zagrożenia…

GMO – jak to się zaczęło?

Modyfikacją roślin ludzkość zajmuje się od wielu tysięcy lat. Mało kto zdaje sobie sprawę, że większość produktów, które spożywamy, została już dawno temu zmodyfikowana i nie przypomina swoich przodków. Hodowcy ulepszali je prostymi, „konwencjonalnymi” metodami z wykorzystaniem selekcji, krzyżowania międzygatunkowego, hodowli mutacyjnych itp., uzyskując w wyniku swych działań nowe odmiany uprawne.

Dopiero odkrycie przez Mendla praw dziedziczenia znacznie usprawniło ten proces, zaś rozwój genetyki i inżynierii genetycznej umożliwił kształtowanie określonych cech organizmów i uniezależnienie ich od warunków środowiskowych. Obecnie możemy izolować geny odpowiedzialne za prawie każdą właściwość organizmu.