fbpx

Przedwczesny poród

Przedwczesny poród
123rf.com

Z medycznego punktu widzenia ciąża uznawana jest za „donoszoną”, jeśli poród nastąpił nie wcześniej niż w 37. tygodniu. Poród przedwczesny to ten, który nastąpił między 20. a 37. tygodniem rozwoju płodu.
Większość, bo 9 na 10, ciąż trwa 40 tygodni. Niestety coraz częściej zdarza się, że zamiast spodziewanych 9 miesięcy nieoczekiwanie kończy się po 7 lub 8 miesiącach. Lekarze nadal starają się zrozumieć, dlaczego dochodzi do przedwczesnych porodów. Przyznają, że zwykle udaje im się wytłumaczyć połowę przypadków. Paradoksalnie, przyczyn tego niepokojącego zjawiska upatruje się w postępie medycyny.

Ciąże mnogie, które są efektem leczenia bezpłodności, częściej kończą się przed czasem niż te, które zaistniały bez wsparcia najnowszych technologii. Ponadto rośnie liczba kobiet rodzących dzieci w coraz starszym wieku, powyżej 35. roku życia (co także jest zasługą zaawansowanej medycyny) i to także uznawane jest za czynnik zwiększający ryzyko urodzenia wcześniaka. Tyle że trudno medyczną technologię oraz coraz starsze mamy obwiniać za wszystkie przedwczesne porody. Jest jeszcze kilka innych przyczyn tego problemu. Części z nich można uniknąć, jak na przykład zbyt małego przyrostu masy podczas ciąży spowodowanego przez złe odżywianie, palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków.

Wśród przyczyn medycznych przedwczesnego porodu lekarze wymieniają wady macicy (nadmierną pobudliwość skurczową, niewydolność szyki, mięśniaki) zakażenia wewnątrzmaciczne prowadzące do pęknięcia błon płodowych i infekcje dróg moczowych, nadciśnienie. Nie oznacza to jednak, że kobieta, u której występuje jeden z czynników ryzyka, z pewnością urodzi dziecko przed czasem. Najważniejsza jest świadomość, że takie zagrożenie istnieje. To istotne zwłaszcza w przypadku infekcji, które skutecznie udaje się leczyć.

Właściwa opieka lekarzy pozwala wielu wcześniakom „dogonić” swoich rówieśników urodzonych o czasie, a czasem nawet ich prześcignąć w rozwoju. W Polsce powstaje kompleksowy narodowy program opieki nad przedwcześnie urodzonymi dziećmi. Dzięki współpracy Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Fundacji WHC (Watch Health Care) powstała „Koalicja dla wcześniaka”. Celem jej działania jest wspieranie rodziców oraz opracowanie programu pozwalającego efektywną stymulację rozwoju i rehabilitację maluchów.