Paweł Kaczyński, brosze Awarness of Freedom, 2013r.