Zwierciadło poleca

Janusz Gajos : wyrastanie z siebie

Część wczesnego dzieciństwa spędziłem na Śląsku. Chodziłem do szkoły podstawowej w Zabrzu. Mówiłem wtedy dość biegle gwarą, co teraz wspominam z pewnym rozrzewnieniem. Pierwsze próby zrozumienia świata i ciągłego zadawania pytań „dlaczego?”