HENRYKA KRZYWONOS, legendarna działaczka Solidarności.