1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Kultura

Witkacy w Muzeum Narodowym w Warszawie

Wystawę „Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia” można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie do 9 października 2022 roku. (Fot. materiały prasowe Muzeum Narodowego w Warszawie)
Zobacz galerię 8 Zdjęć
W Muzeum Narodowym w Warszawie można od dziś oglądać szeroki wybór prac jednego z najsłynniejszych polskich artystów XX wieku Stanisława Ignacego Witkiewicza. To okazja na spojrzenie na twórczość Witkacego z nowej perspektywy. Wystawa „Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia” została zorganizowana w ramach obchodów Jubileuszu 160-lecia istnienia MNW.

Na wystawie „Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia” będzie można podziwiać aż 500 prac Witkacego - obrazów, rysunków, pasteli i fotografii ze zbiorów własnych MNW oraz z wielu muzeów i instytucji w Polsce, a także rzadko prezentowane dzieła z kolekcji prywatnych. Ekspozycję uzupełniają archiwalia i materiały wideo.

Tak duża i przekrojowa wystawa to dobra okazja do spojrzenia z nowej perspektywy na spuściznę Stanisława Ignacego Witkiewicza, który był nie tylko malarzem, ale również pisarzem, filozofem i przenikliwym krytykiem swojej epoki. Oglądania wystawy ułatwia narracja tematyczna a nie tradycyjna, chronologiczna - oglądamy prace pogrupowane wokół tematów ważnych dla samego artysty, obecnych także w sztuce nowoczesnej, takich jak: kosmos, ruch, ciało, wizja artystyczna, przeżycie metafizyczne, historia i kryzys kultury.

Wystawę „Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia” zorganizowano w ramach obchodów 160-lecia MN. (Fot. materiały prasowe Muzeum Narodowego w Warszawie)

Czuły sejsmograf

Witkiewicz był wnikliwym obserwatorem i komentatorem zmian cywilizacyjnych (dokonujących się pod wpływem postępu technicznego) w różnych sferach życia – przeobrażeń w polityce, organizacji społecznej, obyczajach i kulturze. Całokształt refleksji filozoficznej Witkacego wydaje się określać horyzont jego twórczości artystycznej i literackiej. Jego dzieła rejestrowały rytm przemian epoki, w której żył. Podejmowały tematykę nowoczesnego życia w sposób aluzyjny, podporządkowując aktualne doświadczenie historyczne wymogowi konstrukcyjnej jedności dzieła. Wybory i intuicje Witkacego nierzadko okazują się prorocze i do dziś aktualne.

Stanisław Ignacy Witkiewicz jako Napoleon, 1939, fot. Tadeusz Langier odbitka fotograficzna, 18 × 13 cm Kolekcja Stefana Okołowicza, Warszawa

Witkacy w towarzystwie ikon awangardy

Dokonania Witkacego zdradzają głębokie pokrewieństwo ze zjawiskami artystycznymi, które odegrały kluczową rolę w kulturze europejskiej dwudziestolecia międzywojennego. Wydobyciu nowych znaczeń i nieznanych dotąd aspektów jego prac służy zestawienie z wybranymi dziełami czołowych przedstawicieli sztuki nowoczesnej. Na wystawie w MNW pokażemy zatem dzieła twórców takich jak: Wassily Kandinsky, Max Ernst, Rudolf Schlichter, Umberto Boccioni i Marcel Duchamp.

Wassily Kandinsky (1866–1944) Duże studium do panelu ściennego dla Edwina R. Campbella (lato), 1914 olej, płótno, 99 × 59,5 cm ©Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau w Monachium

„Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia”, 8 lipca – 9 października 2022

Share on Facebook Send on Messenger Share by email

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze