1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Kultura

Młodzi w Centrum Kina – projekt Gdyńskiego Centrum Filmowego

(Fot. materiały partnera)
Młodzi w Centrum Kina to projekt, który wsłuchuje się w głos młodego pokolenia i stwarza okazję do lepszego zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań w kwestii oferty kinowej. To próba znalezienia takich kanałów i sposobów komunikacji, które będą zgodne z ich wartościami i zwyczajami. Dowiemy się też, które tematy są ważne dla młodzieży i jakich odpowiedzi szuka ona we współczesnym świecie.

Projekt Młodzi w Centrum Kina ma pokazać młodym odbiorcom, że kino inspiruje, uczy i rozumie, jeśli dobrze się w nie wsłuchamy. Warsztaty oferowane w ramach projektu mają za zadanie wyposażyć młodych ludzi w wiedzę o technikach filmowych, tak by w przyszłości mogli ją wykorzystać na polu rozrywkowym, edukacyjnym i społecznym. Celem projektu jest również znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące odbioru treści filmowych przez młodzież, w tym m.in. jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o kinie europejskim, by było ono dla nich atrakcyjne i zachęcało do aktywnego uczestnictwa w kulturze kinowej.

Innowacyjność projektu polega na nowym spojrzeniu na młodego widza – tu jest on postrzegany jako źródło cennej wiedzy o tym, jakie są jego oczekiwania i potrzeby wobec kina. Tym samym stawiany jest w pozycji aktywnego uczestnika procesu przygotowania kin do wprowadzenia określonych filmów do repertuaru. To zasadnicza zmiana wobec obecnej sytuacji, w której młody widz jest jedynie biernym konsumentem oferty filmowej, przygotowanej dla niego przez dorosłych profesjonalistów, którzy z założenia „wiedzą lepiej”.

W projekcie biorą udział klasy szkolne w grupach wiekowych 8–11 lat, 12–15 lat i 16–18 lat. Każda klasa pracuje według indywidualnego programu, realizując 10 spotkań w ciągu roku szkolnego 2022/2023. W dwóch semestralnych cyklach, obejmujących trzy miesiące każdy, młodzi widzowie z każdej grupy zobaczą przedpremierowo po 6 filmów dostosowanych do swojej grupy wiekowej. Seanse uzupełnione będą spotkaniami oraz warsztatami tematycznymi. Co więcej, podczas zajęć wykorzystane zostaną różnorodne metody pracy, w tym m.in. ankiety, burze mózgów, zajęcia artystyczne, rozmowy z psychologami i edukatorami filmowymi. Istotnym elementem projektu są również warsztaty dla nauczycieli, które wyposażą ich w nowe umiejętności wykorzystania kina i filmu jako narzędzia w pracy edukacyjnej i dialogu z młodym pokoleniem.

Młodzi będą też uczestniczyć w badaniach ankietowych i focusowych umożliwiających ocenę ich potrzeb i oczekiwań. Badania posłużą do konstrukcji dobrych praktyk dla producentów i dystrybutorów filmowych wprowadzających nowe filmy do kin, a także dla instytucji filmowych tworzących ofertę dla dzieci i młodzieży. W ten sposób młodzi mają szansę nie tylko na udział w międzynarodowym projekcie, ale też na współtworzenie ważnych badań w zakresie wdrażania zmiany społecznej.

Projekt badawczy Młodzi w Centrum Kina dofinansowany z sieci Europa Cinemas realizowany jest równolegle w Gdyńskim Centrum Filmowym, kinie „Światowid” w Elblągu oraz kinie Echo w Jarocinie.

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze