Bitwa o Berlin – rekonstrukcja historyczna

Bitwa o Berlin - rekonstrukcja historyczna
123rf.com

Wydarzenie BATTLE of BERLIN ‘45, oparte na przebiegu ostatnich dni obrony stolicy Trzeciej Rzeszy w kwietniu i maju 1945 roku oraz kapitulacji Berlina, odbędzie się w przestrzeni publicznej Warszawy.
W inscenizacji wezmą udział grupy rekonstrukcyjne, reprezentujące Armię Czerwoną, 1. Armię Wojska Polskiego i siły niemieckie. Inscenizacja ma na celu włączenie się w aktualną historyczno-polityczną debatę na temat historii dwudziestego wieku. Postawi także pytanie o relację między popularnymi publicznymi spektaklami, sposobami partycypacji oraz zaangażowania, a wypartą i będącą tabu, wizualną reprezentacją przeszłości.

Rekonstrukcje historyczne stały się w ostatnich latach istotną strategią we współczesnej kulturze i sposobem odnoszenia się do przeszłości – zarówno przeszłości kultury, jak i historii w ogóle. Jednakże poza kontekstem artystycznym rekonstrukcja jest wykorzystywana najczęściej jako forma popularyzacji historycznych wydarzeń poprzez masowe spektakle i rozrywkę. Grupy rekonstrukcyjne inscenizują bitwy lub inne istotne, najczęściej dramatyczne wydarzenia, wykorzystując statystów, rekwizyty, historyczne umundurowanie, broń i scenografię. Akcje w Berlinie i Warszawie ukazują ten typ historycznej strategii, kierując się do mieszkańców obu miast.

Battle of Berlin ‘45 jest współdziałaniem w geście solidarności z 7. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie.
Akcje Solidarności są wydarzeniami równoległymi do 7. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie, realizowanymi jako projekty specjalne w różnych miejscach na świecie w geście wspólnoty z koncepcją i formatem tegorocznego biennale zaproponowanym przez kuratora Artura Żmijewskiego i współkuratorów Joannę Warszę oraz rosyjski kolektyw artystyczny Voina. Skupia się on na potencjale sztuki jako narzędzia dla społeczno-politycznej aktywizacji i zmiany
oraz proponuje szereg zróżnicowanych działań jak debaty, kongresy czy interwencje w sferze publicznej.

7. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie odbywa się od 27 kwietnia do 1 lipca 2012
i jest zorganizowane przez KW Institutre for Contemporary Art i finansowane przez Kulturstiftung des Bundes.


BATTLE of BERLIN ’45, inscenizacja historyczna w Warszawie
niedziela 13 maja 2012, godz.14.00 15.00
miejsce: park przy CSW Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, Warszawa

Na wydarzenie wstęp wolny i otwarty dla wszystkich