S. Witkiewicz, Na pastwisku, 1875, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie