fbpx

Przesłuchania dla solistów śpiewaków w Teatrze Wielkim

Przesłuchania dla solistów śpiewaków w Teatrze Wielkim
Teatr Wielki, Wkimedia Commons

Teatr Wielki – Opera Narodowa ogłasza przesłuchania dla solistów śpiewaków. Przesłuchania mają charakter informacyjny i odbędą się w poniedziałek, 20 lutego w godz. 10-15 w Sali Moniuszki.
Każdy uczestnik powinien przygotować 3 dowolne arie. Teatr zapewnia akompaniatora. Dopuszcza się również udział w przesłuchaniach z własnym pianistą.

Zgłoszenia zawierające opis dokonań artystycznych oraz planowany repertuar, który będzie zaprezentowany podczas przesłuchań przyjmujemy do 12 lutego do godz. 23:59 pod adresem: casting@teatrwielki.pl

Teatr Wielki – Opera Narodowa zastrzega sobie prawo selekcji kandydatów na postawie przesłanej dokumentacji.

O udziale w przesłuchaniach kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną 15 lutego.

  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze