fbpx

Wystawa fotograficzna: „Warszawa / Żywoty / Ruiny”

"Warszawa/Żywoty/Ruiny"

Fundacja Archeologia Fotografii zaprasza na wystawę: Krzysztof Pijarski / Tomasz Szerszeń Warszawa / Żywoty / Ruiny.
"Warszawa/Żywoty/Ruiny"/więcej w galerii„Warszawa / Żywoty / Ruiny” to dwie opowieści o Warszawie, wizualne wykopaliska miasta. Dziś fakt, że zostało odbudowane po wojnie jako obietnica społecznej utopii jest praktycznie niewidoczny. Jego powojenne korzenie stały się hieroglifem.

Krzysztof Pijarski i Tomasz Szerszeń postanowili odczytać skrytą gramatykę miasta, język, którym cicho przemawia. „Warszawa / Żywoty / Ruiny” to owoc wspólnej fascynacji Warszawą jako mirażem – tym, co w niej skryte, potencjalne, wyobrażone. Na wystawę składają się dwa projekty: „Starożytności warszawskie” i „Żywoty nieświętych”.

„Starożytności warszawskie” Tomasza Szerszenia są próbą odpowiedzi na pytanie: czy Warszawa ma swoje „starożytności”? Pytanie to można z pewnością odnieść do utopii, czyli warszawskiego socrealizmu – architektury, która nosi dziś zarówno ślady dawnej świetności, jak i postępującego od lat rozpadu. Czy to pismo zachowało jeszcze swój utopijny potencjał? Założeniem projektu jest nadanie tej architekturze nowego, nieoczywistego kontekstu, którym są atlasy i typologie Giambattisty Piranesiego i Aby Warburga. Jeśli Warszawa ma swoje „starożytności” – na kształt starożytnego Rzymu – to być może najlepiej zacząć ich poszukiwanie od socrealizmu.

„Żywoty nieświętych” Krzysztofa Pijarskiego są próbą przyjrzenia się kwestii burzenia pomników w okresie transformacji. Artystę interesował przede wszystkim problem ich widzialności/niewidzialności – niektóre zostały całkowicie zniszczone, a inne, choć trwają, są symbolicznie niewidoczne. Projekt nie wynika więc z fascynacji estetyką ruin, lecz przede wszystkim działającymi w przestrzeni publicznej mechanizmami pamiętania i wymazywania. Jego przedmiotem są zarówno warszawskie pomniki i rzeźby, które zajęły miejsce pomników dawnych, jak i miejsca, które po nich pozostały, a także same strącone wizerunki jako swoiste ruiny reprezentacji. Żywoty nie są spojrzeniem nostalgicznym, lecz refleksyjnym, krytycznym.

Wernisaż: niedziela, 14 października, 15.00-18.00 ul. Jagiellońska 54 – róg pl. Hallera i ul. Skoczylasa (lokal po antykwariacie).
Wystawa czynna: 14 – 28 października 2012 w weekend w godzinach 12.00 – 17.00, w tygodniu na telefon: 508 143 923