„Biblia rozstania. Jak odzyskać równowagę emocjonalną po rozstaniu”