Finałowy koncert jesiennej trasy Młodej Polskiej Filhramonii fot. Rafał Masłow