5. Johann Conrad Pöhl, Trójca Święta i Trójca Stworzona, 1710_1720, klasztor pw. Trójcy Przenajświętszej _ Bonifratrów we Wrocławiu. Fot. Andrzej Kozieł.