Adam Klocek- dyrektor artystyczny Młodej Polskiej Filharmonii